Sabıka Kaydı Olanlar Green Card’a Başvurabilir Mi?

Green Card başvuruları sırasında kişilerden çeşitli evraklar istenmektedir. Bunlar arasında Nüfus Cüzdanı fotokopisi, biyometrik fotoğraf, evlilik belgesi, Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ikametgâh ve mezuniyet belgesi gibi evraklar bulunmaktadır. Burada tamamlanması gereken evraklardan biri de sabıka kaydıdır. Sabıka kaydı olanların Green Card başvurusu, bazı durumlarda iptal edilebilmektedir. Amerika vizesi için de geçerli olan bu durumda bazı hususlara dikkat edilmelidir.

Kişinin herhangi bir suçtan dolayı mahkemesi olmuş ve aklanmış ise bu durumda farklı prosedürler uygulanabilmektedir. Ancak vize almaya engel bir suç işlenmişse bu durumlarda kişinin Green Card başvurusunda pürüz çıkabilmektedir. Bu nedenle Green Card başvuruları öncesinde dikkatli bir ön hazırlık süreci geçirilmelidir. Titizlikle yürütülen bu süreçten sonra başvuruya engel teşkil edecek durumların kontrolleri mutlaka sağlanmalıdır.

Hangi Tür Suçlar Green Card İçin Sorun Oluşturur?

Green Card almak için sorun oluşturan birtakım suçlar önceden belirlenmiş durumdadır. Bu suçlardan herhangi birini işleyen ve sicili olanların Amerika’ya gitmesi söz konusu olmamaktadır. Bu kapsamda düşünüldüğünde Green Card almaya engel olan suç türleri birbirinden farklı içeriklere sahiptir. Genel olarak değinilecek olursa başvuruya engel teşkil edecek olan suç türleri aşağıdaki gibidir;

  • Ahlaki normlara karşı davranış sergilemekten ötürü yaşanan suçlar.
  • Herhangi bir şekilde uyuşturucu kullanımı veya ticareti ile ilgili suç türleri. Kişinin madde kullanması, ticaretini yapması veya aracılık etmesi buna örnek teşkil etmektedir.
  • Kişinin birden fazla suça karışmış olması ve aynı zamanda minimum 5 yıl hapis yatması.
  • Kişinin çocukları ve eşi ile ilgili yaşanan suçlardan fayda sağlaması.
  • Çok ciddi suç kategorisine giren olaylara dahil olması.
  • İnsan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçların işlenmesi.

Yukarıda sıralanan suçlar, örnek teşkil etmek amacıyla sıralanmaktadır. Bu konuda en net bilgi Amerika Konsolosluğu yetkilileri tarafından verilmektedir.

Banka Sicili Bozuk Olanlar Green Card’a Başvurabilir Mi?

Kişinin banka sicilinin bozuk olması, bazı durumlar dışında Green Card başvurularına engel teşkil etmemektedir. Ancak kişi, banka ile mahkemelik olmuş ve durum yargıya taşınmış ise bu durumda son kararı konsolosluk yetkilileri vermektedir. Süreci kendi açısından garantiye alabilmek adına kişinin Green Card başvuruları öncesinde banka sicilini düzeltmesi en doğru işlem olarak kabul edilmektedir. Banka sicilinin Green Card’a etkisi doğrudan olmasa da dolaylı yoldan olabilmektedir.

Eski Tarihli Sabıka Kaydı Green Card Alma Aşamasında Problem Oluşturur Mu?

Eski sabıka kaydının Green Card’a etkisi bazı durumlarda kişinin başvurularının geçersiz olmasına neden olabilmektedir. Burada kişinin hangi suçtan yargılandığı büyük önem arz etmektedir. Ciddi suç kategorisine giren durumlardan ötürü kişi yargılanmış, hapis yatmış ise bu durumda karar yine konsolosluk görevlileri tarafından verilecektir. Benzer durumlar yaşayan kişi öncelikle hangi suçtan dolayı ceza aldığını, kendisini nasıl savunduğunu, ne kadar hapis yattığını net ifadelerle belgelemekle yükümlü olmaktadır. Form doldururken detaylı bir şekilde belirtilen bu detaylar, mülakat sırasında konsolosluk görevlilerine de aktarılmalıdır. Ancak ağır suç kategorisine giren durumlardan ceza alanlar, çekiliş kazansalar dahi vize işlemleri sırasında sorun yaşayacaklardır. Konu hakkında karar merci Amerika Konsolosluğu ve Büyükelçiliği olmaktadır.