Ön Bilgilendirme Formu (Dil Eğitimi)

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.KONU

İşbu Ön bilgilendirme formu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin temini ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.  Hakların ve yükümlülüklerin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği esas alınmıştır.

İşbu ön bilgilendirme formunun kabul edilmesiyle birlikte ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: ATLANTİK ELEKTRONİK DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.  (Bundan sonra “SATICI” veya “ATLANTİK DANIŞMANLIK” olarak anılacaktır.)

Adresi: Sultan Selim Mah. Lalegül Sk. No:10 Nef09 B Blok Kat 12 – Bölüm: 228-229-230 Kağıthane, İstanbul

Telefon: 02129123340

Fax:

Eposta: [email protected]

  1. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

 

 

  1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

4.1. Hizmetin temel özellikleri (konusunu, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır.

4.2. Listelenen, çağrı merkezi personellerince belirtilen ve web sayfasında ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hizmet

Hizmet Açıklaması

İfa Tarihi

Hizmet Paketi

Adedi

Ödeme Bilgileri

KDV Dahil Hizmet Satış Bedeli

     

 

 

 

 

EĞİTİM

 

 

Temel İngilizce Eğtimi

 

 

Örn.

../…/…

(Satışın gerçekleşmesiyle)

Örn.
Tek Seferlik Başvuru

Örn.

Örn.
___ TL KDV Dahil

Toplam :

 

 

 

Hizmetin Tanımı:

Hizmet, SATICI’nın ALICI’ya sunmuş olduğu temel İngilizce eğitimi hizmetidir.

Hizmetin Kapsamı ve Temel Nitelikleri:

Temel İngilizce Kelime Seti

Temel İngilizce Gramer Seti

 

 

Ödeme Şekli ve Planı: Tek Çekim

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

 

  1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim: Fatura, elektronik fatura şeklinde teslim edilecektir.

 

  1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. SATICI, sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, her türlü ayıptan arî olarak sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.4. SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. ALICI, sözleşme konusu hizmetin sunulması için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu hizmet sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, hizmet tutarı 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, hizmet tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin iki ile üç haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. CAYMA HAKKI

7.1. İşbu sözleşme kapsamında satış işlemi gerçekleştikten sonra elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin yasa gereği iadesi veya tekrar satışı mümkün olmadığı için bu hizmetler hakkında da cayma hakkı kullanılamaz.

7.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası ile 8  bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

 

SATICI

 

ALICI

 

TARİH