Aile Dayanaklı Göçmen Vizeleri

Günümüzde birçok kişi, vatandaşı olduğu ülke dışında ikamet etme ve çalışma hakkına erişebilmektedir. Ancak bu durum, aile fertlerinin ayrı kalmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle kişiler, “aile dayanaklı göçmen vizesi nedir?” sorusunun yanıtını sıkça merak etmekte ve şartlarını öğrenmek için araştırmalar yapmaktadır.

Aile temelli göçmen vizesi olarak da bilinen bu vize türü, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yasal daimi ikamet ya da vatandaşlık hakkı bulunan akrabalar üzerinden yapılan başvurularla alınabilmektedir. Doğrudan ABD vatandaşlığı bulunan kişiler; çocukları, kardeşleri, ebeveynleri ya da eşi için Green Card başvurusu yapabilme hakkına sahiplerdir. Yalnızca yasal daimi ikamet hakkı bulunan kişiler ise bu başvuruları, eşi ve 21 yaşını doldurmamış olan bekar çocukları için yapabilmektedirler.

Aile dayanaklı göçmen vizesi başvurusunun onaylanması durumunda, kan bağı aracılığı sayesinde seyahat etme, çalışma ve ikamet hakları sunulmaktadır. Ancak işe başlamak isteyen eşler için çalışma izin belgesinin çıkartılması zorunluluğu bulunmaktadır. Çocuklar ise eğitim haklarından yararlanabilmektedir.

Aile temelli göçmen vizesi, kendi arasında iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategorileri ise kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür:

 • Derece Akraba: ABD vatandaşlığı bulunan kişi ile yakın aile üyeleri arasındaki ilişkiyi kapsamaktadır. Eş, ebeveynler ve çocuklar bu kategoride değerlendirilmektedir. Aynı zamanda bu vize türü ile ülkeye alınan göçmen sayısı için herhangi bir kota sınırlaması uygulanmamaktadır.
 • Aile Tercihi: ABD vatandaşlığı bulunan kişi ile uzak akrabalık ilişkisi bulunan kişiler arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. LPR (Lawful Permanent Resident) statüsü eşliğinde öngörülen ve belirli ilişkiler için geçerli olan vize uygulamasıdır. Bu vize türü ile ülkeye alınan göçmen sayısı için her sene belirli bir kota sınırlaması uygulanmaktadır.

Aile dayanaklı göçmen vizesi, Green Card başvuruları dahilinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle adına başvuru yapılan kişinin uygun şartları taşıması zorunluluğu bulunmaktadır.

Aile Temelli Göçmen Vizesinin Green Card Süreci Ne Kadardır?

Aile temelli göçmen vizesi alma işlemleri, oldukça kapsamlı ve çok aşamalı süreçlerin tamamlanması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle vize alma süreci, başvuru şartlarının yerine getirilmesi ve başvuru tarihlerine bağlı olarak 6 ila 12 ay arasında değişiklik gösterebilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı bulunan ve 1. derece aile üyeleri için Green Card başvurusu yapan kişiler için herhangi bir bekleme süresi prosedürü uygulanmamaktadır. Derhal Akraba Dilekçeleri dahilinde yürütülen bu süreç, biriktirme ve sınırlama listelerinin dışında tutulmaktadır. Bu nedenle başvuru süreci sonrasında daha kısa sürede vize alınması mümkün olmaktadır.

Aile temelli göçmen vizesi işlemlerinin Green Card prosedürleri ile yürütülmesi, bekleme sürecinin diğer vize türlerine oranla daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Çünkü Green Card başvuruları, her sene belirli dönemlerde ve sınırlı kotalarla açılmaktadır. Bu dönem öncesinde yapılan başvurular ise biriktirme listelerinde bekletilmektedir.

Aile Temelli Göçmen Vizesi Nasıl Alınır?

Aile temelli göçmen vizesi alma işlemleri, çok sayıda adımdan oluşmaktadır. Bu adımların ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • ABD vatandaşlığı ya da yasal daimi ikamet hakkı bulunan kişinin, I-130 Yabancı Akraba Dilekçesi ve ek belgeleri hazırlayarak USCIS onayına sunması,
 • USCIS tarafından talep edilmesi durumunda gerekli kanıt evraklarının sunulması,
 • Adına başvuru yapılan kişinin ABD sınırları içerisinde bulunması durumunda I-485 formunu doldurarak teslim etmesi,
 • Adına başvuru yapılan kişinin ABD sınırları içerisinde olmaması halinde ABD Dışişleri Bakanlığı üzerinden göçmen vize numarası temin etmesi,
 • Kişinin ABD Konsolosluğu ile vize mülakatı yapması,
 • Tıbbi muayene ve aşı prosedürlerinin yerine getirilmesi,
 • Süreçte yaşanan zorlukların olması durumunda göçmenlik avukatları ya da vize merkezlerinden destek alınmasıdır.

Aile temelli göçmen vizesi almak isteyen kişiler, mutlaka güncel evrak listelerini kontrol etmelidir. Bu sayede eksik evrak sebebi ile sürecin uzamasını engellemek mümkün hale gelecektir.

Aile Temelli Göçmen Vizesi Başvuru Nasıl Yapılır?

Aile göçmen vizesi başvuru süreci, çok sayıda aşamadan meydana geldiği için bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Vize başvuru sürecini başlatmak için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekildedir:

 • Başvuruyu yapacak olan ABD vatandaşı ya da ikamet sahibinin I-130 formunu doldurması,
 • Hazırlanan formun ek belgeler ile birlikte USCIS onayına teslim edilmesi,
 • USCIS bölge ofisi çalışanları tarafından başvuru formunun değerlendirilmesi,
 • Eksik bilgilerin görülmesi halinde USCIS tarafından kanıt belgelerinin talep edilmesi,
 • Başvurunun onaylanması halinde belge asıl nüshasının NVC (National Visa Center) görevlilerine iletilmesi,
 • NVC tarafından belirlenen vize numarasının öğrenilmesi,
 • Belirtilen gün ve saatte vize mülakatının tamamlanmasıdır.

NVC tarafından belirlenecek olan vize görüşme tarihi, kişilere gönderilen mektuplarla bildirilmektedir. Görüşmeler ise mevcut ülkedeki ABD Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.