E1 Ticaret Vizesi

Herhangi bir ürün, para veya hizmet gibi ticaretlerin Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılması için ihtiyaç duyulan belgeye E1 Ticaret Vizesi denilmektedir. 15 Şubat 1933 tarihinde yapılan anlaşma neticesinde yürürlüğe giren uygulama aynı zamanda E1 Tüccar Vizesi adıyla da bilinmektedir. Ticaret yapan Türk vatandaşlarının bu işlemlerini Amerika’da gerçekleştirmelerine olanak tanıyan bu vize, belirli şartların karşılanması durumunda kolaylıkla alınabilmektedir. Bankacılık, sigorta, turizm, eğlence veya ulaşım gibi hemen hemen tüm sektörleri içeren bu anlaşmada firma için belirlenmiş net bir yatırım miktarı bulunmamaktadır. Ancak yine de önlem amaçlı olarak 100 bin dolar civarında bir yatırımın olması, sürecin sorunsuz işlemesi açısından tavsiye edilmektedir.

E1 Ticaret Vizesi Nasıl Alınır?

E1 Amerika vizesi için başvuru yapacak olanların ilk etapta DS-160 adı verilen başvuru formlarını doldurmaları gerekmektedir. Bu formu doldurmayanların herhangi bir şekilde vizeye başvurabilmeleri mümkün değildir. Başvuru formunu gerektiği şekilde tamamladıktan sonra kişinin kendi adına hesap oluşturup talep edilen ücreti ödemesi gerekmektedir. E1 vizesi için istenen başvuru ücreti, her yıl belirli oranlarda değişmekte olup, ödenen ücretlerin kesinlikle iadesinin olmadığı unutulmamalıdır. Ek olarak vize için ödenecek olan ücretler toplu değil teker teker yapılmalıdır.

Formu doldurup ücreti ödedikten sonra belgeleriniz ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na iletilmektedir. Sürecin devamında ise başkonsolosluk tarafından belgeler incelenmekte ve formu doldururken belirttiğiniz e-posta adresine dönüş yapılmaktadır. E1 Amerika ticaret vizesi için başvuru sırasında bilgilerin mutlaka eksiksiz bir şekilde doldurulduğundan emin olunmalıdır. Özellikle iletişim bilgilerinin eksik olması durumunda sürecin askıda kalma ihtimali çok yüksek olmaktadır. E1 vize başvuruları için ihtiyaç duyulan bütün belgeler, aşağıda sıralı bir şekilde yer almaktadır. Başvurulardan önce aşağıdaki belgeyi, sıralamaya uyarak taradıktan sonra randevu talebiniz ile birlikte iletebilirsiniz.

E1 Ticaret Vizesi Genel Şartları ve Koşulları

E1 Ticaret Vizesi için belirli şartların yerine getirilmesine özen gösterilmelidir. Bu kapsamda E1 vize şartları aşağıdaki gibidir;

ABD ile Türkiye arasında yapılacak olan ticaretlerde mutlaka işlemi yapacak olan kişinin ülkesinin ABD ile vize anlaşmasının olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak da kişinin ticaret yapılacak olan ülkenin kendi vatandaşı olması şartı koşulmaktadır. ABD’deki şirketin en az yüzde 50’lik kısmının, vize için başvuruyu yapacak olan kişinin mülkiyetinde bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan vizeyi alabilmek için o kişinin, belirlenen şirketin ortağı veya müdürü gibi pozisyonlarda bulunmasına özen gösterilmelidir. Ek olarak ortak yatırımcılar da E1 Ticaret Vizesi başvurusunu yapabilmektedirler.

Bu vize, yeni kurulacak olan ticari ilişkileri kapsamamaktadır. Yani E1 vizesi kapsamında başvuru yapabilmek için ABD ile diğer ülke arasında süregelen bir ticaretin halihazırda yapılıyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte ABD ile diğer ülke arasında yapılan ticaretlerin, tek seferliğine değil devamlılık gösteriyor olması E1 vizesi için oldukça önemli bir koşuldur. Bu kapsamda vize başvuruları sırasında yapılacak olan ticaretin para bakımından hacmini tespit edebilmek için geçmiş dönemlerde yapılan ticaretin miktarlarının kontrol edildiği unutulmamalıdır.

E1 vize sahibi kişilere ABD’ye her girişlerde en az 2 yıllık oturum izni verilmektedir. Bununla beraber bu vizeyle birlikte ABD için GreenCard ve benzeri izinlerde olduğu gibi yılda en az 6 ay ikamet zorunluluğu gibi uygulamalar bulunmamaktadır. Bu durumda E1 vize sahibi kişi, istediği takdirde ABD’de kalabilir, dilediğinde ise farklı ülkelere gidebilmektedir. E1 vizesi ile birlikte yalnızca kişinin eşi ve çocukları gidebilmektedir. Kişinin eşine, otomatik olarak ABD’de her türlü işte çalışabilmesi için gerekli izinler verilmektedir. 21 yaş altındaki çocuklar ise devlet okullarına kayıt olabilmektedir. Bu vize sahipleri, kendi işleri dışında herhangi bir işte çalışamamaktadır.

Bölüm A (İçindekiler)

E1 ticaret vizesi işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için birden fazla tamamlanması gereken detaylar bulunmaktadır. Bu detaylar, aşağıda sırasıyla ifade edilmektedir.

Bölüm B (Başvuru Formları)

Vize kapsamında istenen tüm başvuru formları eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Bu başvuru formları aile bireyleri de dahil olmak üzere teker teker oluşturulmalıdır. E1 vizesi başvuru formu (DS-160) dahilindeki barkod sayfası, DS-156E ve G-28 formları bir dosya haline getirilmelidir.

Bölüm C (Kişisel Bilgiler)

Başvuruyu yapacak olan kişinin kişisel bilgilerini içeren evraklar, resmi nitelikte olmak üzere toplanmalıdır. Bunlar arasında en az 6 ay daha kullanılabilecek pasaporttaki kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın fotokopisi, evlilik cüzdanı sureti ve süreç bittikten sonra Türkiye’ye geri dönüş yapılacağına dair imzalanmış belge bulunmaktadır.

Bölüm D (Ön Yazı ve İş Planı)

Bu bölümde ABD’de yapılacak olan ticaretin içeriği ile ilgili bilgiler istenmektedir. Bu kapsamda ABD’deki şirketi, pozisyonu ve kişinin vasıflarını anlatan bir ön yazı oluşturulmalıdır. Özetle burada şirketin E-1 statüsüne uyum sağladığı, etraflıca anlatılmalıdır.

Bölüm E (Şirket Mülkiyeti)

Şirketin mülkiyetini ifade eden belgeler bu safhada toplanmalıdır. Ticaret yapılacak olan şirketin mülkiyetinin en az yüzde 50’lik diliminin Türk vatandaşı olan kişiye ait olması gerekmektedir. Eğer hisseler arasında tüzel kişiler de var ise organizasyon şeması, hisse senetleri, kuruluş belgesi ve diğer hisse sahiplerine ait pasaport fotokopileri ibraz edilmelidir.

Bölüm F (Yatırım veya Ticaretin Belgelenmesi)

Yapılacak olan ticaretin anlaşmalı ülke ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden belgelerin tedarik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda şirket ile ilgili satış faturaları, banka hesap özetleri, makbuzlar veya sözleşmeler gibi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölüm G (Başvuru Sahibinin Nitelikleri)

Başvuruyu yapacak olan kişinin özgeçmişi, toplanacak olan belgeler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda ticaretin yapılacağı şirkette çalışacağı pozisyona uygun olup olmadığına dair diploma veya sertifikalara bu özgeçmiş bünyesinde yer verilmelidir.

E1 Ticaret Vizesi Aile Fertlerinin Hazırlaması Gereken Evraklar

E1 ticaret vizesi için aile fertlerinin de hazırlaması gereken çeşitli evraklar bulunmaktadır. Vize sahibinin eşi ve 21 yaş altı çocukları, kişiyle birlikte aynı vizenin sunduğu koşullara sahip olabilmektedir. Vize sahibinin eşleri böylece ABD’de çalışma izni alabiliyorken 21 yaş altı çocuklar da devlet okullarına kayıt yaptırabilme hakkına kavuşmaktadır.

Başvuruyu yapacak olan kişinin ailesinin her ferdinin DS-160 adı verilen vize başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Her bir başvuru için ayrı ayrı ücret ödemesi gerçekleştirilmelidir. Ödeme sonrasında asıl başvuru sahibinin E1 statüsünde olup olmadığına dair vize kopyası ya da I-797 form kopyasının mail olarak ilgili firmaya gönderilmesi gerekmektedir. İlerleyen süreçte başvurular ile ilgili olarak dönüşler konsolosluk tarafından yapılacaktır.

E1 Ticaret Vizesi Bekleme Süreleri

E1 vize bekleme süreleri genel olarak değişiklik gösterse de genellikle 6 ile 8 hafta sürebilmektedir. Tarafımıza ulaşan randevu talebinden sonra bekleme süreci başlamakta olup, size net bir şekilde dönüş yapılmadan seyahat planı yapmamanız tavsiye edilmektedir.

E1 Ticaret Vizesi Başvuru Formu

E1 ticaret vizesi de dahil olmak üzere tüm vizelerde ihtiyaç duyulan belgeler şöyledir;

  • ABD’ye girişlere uygun şekilde alınmış pasaport. Pasaportların mutlaka en az 6 aylık daha süresinin olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
  • Eğer varsa son verilen ABD vizesinin işlenmiş olduğu pasaport.
  • DS-160 Göçmen Olmayan Vize Başvuru Formu’nun onaylandığını belgeleyen sayfa.
  • Sitemiz üzerinden alabileceğiniz Onay ve Talimatlar sayfasının çıktısı.
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet 5×5 cm vesikalık fotoğraf (renkli)
  • Eşler için evlilik cüzdanı.