Green Card’ın Sağladığı Haklar Nelerdir?

Green Card uygulamaları, ABD Federal Hükümeti yetkilileri tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilen kuralar ile hayata geçirilmektedir. Göç Yasası dahilinde uygulanan bu program, diğer dünya ülkesi vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde süresiz oturum ve çalışma hakkı kazanmalarına imkan tanımaktadır. Aynı zamanda uygun şartları sağlayan kişilerin 3 ila 5 sene sonunda ABD vatandaşlığı başvurusu yapma hakları da bulunmaktadır. Bu nedenle günümüzde birçok kişi, Amerika’da yaşama hayallerini gerçekleştirmek için Green Card uygulamalarına başvurmaktadır.

Green Card kazandıktan sonrasında birçok aday, Amerika’da yaşayacağı hayat şartları hakkında bazı endişeler yaşayabilmektedir. Çünkü bu program, kişilere doğrudan vatandaşlık değil; yasal göçmenlik statüsü vermektedir. Bu nedenle kişiler, sahip olacakları haklar ve özgürlükler hakkında bazı endişelere kapılarak kapsamlı araştırmalar yapma yolunu tercih etmektedir.

Green Card’ın sağladığı haklar, ABD vatandaşlarının sahip oldukları haklar ile oldukça benzemektedir. Ancak göçmenlerin seçme ve seçilme hakları bulunmamaktadır. Bunun dışında sağlık sigortalarının tıpkı diğer tüm ABD vatandaşlarında olduğu gibi bireysel şekilde yapılması, emeklilik fonlarının bireysel olarak takip edilmesi ve eğitim burslarından yararlanılması gibi haklar sağlanmaktadır.

Green Card aracılığı ile Amerika’ya yerleşen ve hayatını idame ettirme konusunda maddi zorluklar çeken kişilerin devlet desteklerine başvurma hakları da bulunmaktadır. Ancak göçmenlik statüsünde bulunan ve devletten maddi destek alan kişilerin ileri dönemlerde yaptıkları vatandaşlık başvuruları olumsuz şekilde sonuçlanmaktadır. Bu nedenle sosyal yardım alma hakkı bulunsa da bu haktan feragat edilmesi önerilmektedir.

Green Card Sahibi Olan Kişilerin Sosyal Güvenlik Hakları Nelerdir?

Green Card sahibi olan kişilerin sosyal güvenlik hakları, Amerikan vatandaşı olan kişilerle aynı kapsama sahiptir. Çünkü ABD eyaletleri içerisinde sağlık ve emeklilik gibi haklardan yararlanmak için kişilerin kendileri için uygun olan paketlere kayıt yaptırmaları ve işlem hareketlerini bireysel olarak takip etmeleri gerekmektedir. Aksi halde Amerikan vatandaşı olunsa dahi bu haklardan yararlanılması mümkün olmayacaktır.

Green Card kazandıktan sonrasında ABD hükümeti, kişilerin talepleri üzerine Sosyal Güvenlik Numarası (Social Security Number – SSN) tanımlamaktadır. Bu numara aracılığı ile üniversite eğitimleri dahilinde kazanılan burs programlarından yararlanılması, özel sektör ya da devlete bağlı kurumlarda çalışma hakkının bulunması, tercih edilen eyalette ikamet etme ya da mülk sahibi olunması gibi hakların kazanılması mümkün hale gelmektedir. Aynı zamanda kişilerin tercihlerine bağlı olarak diledikleri sağlık sigortası ve emeklilik fonlarına kayıt yaptırmaları da mümkün olmaktadır.

Green Card Sahibi Olan Kişilerin Eğitim Hakları Nelerdir?

Green Card kazandıktan sonrasında Amerika’ya yerleşmeyi düşünen kişilerin en sık merak ettikleri konular arasında eğitim hayatı da yer almaktadır. Birçok kişi, eğitimlerini sürdürebilmek için ayırmaları gereken bütçe ve tercih edebilecekleri okullar gibi konularda endişe duyarak kapsamlı araştırmalar yürütmektedir. Ancak Green Card ile eğitim hakları konusunda herhangi bir kısıtlayıcı yaptırım bulunmamaktadır.

Green Card kazandıktan sonrasında Amerika eyaletlerine yerleşen kişiler, tıpkı diğer Amerikan vatandaşları gibi sınırsız eğitim hakkına sahip olmaktadır. Bu kapsamda yasal göçmenler için istenen devlet üniversitelerine kayıt yaptırma, başarı gösterilmesi durumunda indirimli olarak özel üniversitelerde eğitim alma ya da başarı bursu imkanlarından yararlanma hakları sunulmaktadır. Bu nedenle kişilerin eğitim ve öğretim hayatına yönelik olarak herhangi bir endişe duymalarına gerek kalmamaktadır.

Green Card Sahibi Olan Kişilerin Çocuklarının Hakları Nelerdir?

Green Card sahibi kişilerin çocuklarının hakları, günümüzde ebeveynler tarafından en sık merak edilen konuların başında yer almaktadır. Başvuru sırasında kişiler, 21 yaşının altında ve bekar olan tüm çocukları adına da başvuru yapma hakkına sahiptir. Bu sayede kuranın kazanılması durumunda çocukların da ebeveynleri Amerika’ya yerleşme hakları ortaya çıkmaktadır.

Green Card ile Amerika’ya gittikten sonrasında çocuklar, diğer tüm ABD vatandaşlarının çocukları ile aynı hak ve özgürlüklere sahip olarak kabul edilmektedir. Özellikle eğitim hayatına yönelik olarak hiçbir kısıtlayıcı yaptırım bulunmamaktadır. Aynı zamanda tüm şartları sağlayarak Green Card sonrası ABD vatandaşlığı kazanan ebeveynlerin çocukları, otomatik olarak ABD vatandaşı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu durumun geçerliliğini koruması için çocukların yine bekar ve 21 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlık şartlarının bireysel olarak yerine getirilmesi ve başvuruların bizzat yapılması şartı koşulacaktır.