Green Card ile Amerika’ya Giden Kişilerin Sağlık Haklarından Faydalanmaları Mümkün Müdür?

Green Card ile Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde hayatını sürdürmek isteyen kişilerin sıklıkla merak ettikleri bazı konular bulunmaktadır. Bu konuların başında ise çalışma hayatı, barınma imkanları ve sağlık hakları gibi hayati durumlar yer almaktadır. Bu nedenle birçok kişi, Green Card ile sağlık haklarından faydalanmak için yapılması gerekenler hakkında kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde yaşayan kişiler, genel olarak çalıştıkları iş yerleri tarafından sunulan sağlık sigortası paketlerini tercih etmektedir. Çünkü ülke çapında her birey, kendi sağlık sigortasını yaptırmaktan sorumludur. Aynı zamanda genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı kapsamlar ve ücretlerde sigorta paketlerine erişim sağlanması da mümkündür. Bu sayede kişiler, kendileri için en uygun olan sigorta paketini tercih ederek primlerini ödeme fırsatına sahip olmaktadır. Bu durum sonucunda ise paket dahilinde sunulan sağlık haklarından faydalanılması mümkün olmaktadır.

Green Card Kazanan Kişilerin Sağlık Sigortaları Bulunur Mu?

Green Card kazanan kişiler, tıpkı tüm ABD vatandaşları gibi bireysel sağlık sigortalarını yaptırmakla yükümlüdür. Yani Green Card ile sağlık sigortası otomatik olarak tanımlanmamaktadır. Her bireyin genel sağlık durumu ve maddi şartlarına uygun olacak şekilde bir sigorta planına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Primlerin ödenmesi durumunda kişiler, paket kapsamındaki tüm haklardan yararlanma imkanına sahip olmaktadır.

Amerika sağlık sigortası ücretleri, birçok farklı kritere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle büyük ölçekli firmalar, çalışanları için oldukça avantajlı sağlık sigortası paketleri sunmaktadır. Bu sayede kişiler, birçok sağlık hakkından çok cazip fiyatlar karşılığında yararlanabilme fırsatına sahip olmaktadır. Ancak bu imkana sahip olmayan kişilerin sigorta şirketleri üzerinden kayıt oluşturmaları ve ödeyebilecekleri prim miktarına sahip paketleri tercih etmeleri gerekmektedir.

Green Card Kazandıktan Sonra Sağlık Sigortası Ücretli Midir?

Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde bulunan tüm eyaletler, vatandaşlar ve göçmenlerin sağlık sigortalarını bireysel olarak yaptırmaları sistemi ile hizmet sağlamaktadır. Bu kapsamda her birey, ödeyebilecekleri prim ücretleri ve yararlanmaları gereken hizmetlere bağlı olarak farklı sağlık sigortası türlerini tercih edebilmektedir. Bu nedenle Amerika sağlık sigortası ücretleri, kişilerin tercih ettikleri paketlere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

ABD hükümeti, gelir oranı düşük olan kişiler için ücretsiz sağlık sigortası uygulamaları da sunmaktadır. Ancak bu sigortaların kapsamı oldukça düşüktür. Bu nedenle çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almamaktadır. Green Card kazanarak ABD’ye yerleşen göçmenlerin ilk dönemlerde en sık tercih ettiği paket ise seyahat sağlık sigortası olarak öne çıkmaktadır. Bu paketler kapsam olarak yine sınırlı bir seçenek olsa da acil durumlar karşısında sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı tanımaktadır.

Amerika’da ücretsiz sağlık sigortası seçeneklerinden yararlanmak isteyen kişilerin düşük miktarlarda olsa da mutlaka gelir durumunu belgelemeleri gerekmektedir. Çünkü hiçbir geliri olmayan kişilerin bu paketlerden yararlanmaları mümkün olmamaktadır.

Green Card Sonrası Sağlık Sigortası Ücretleri Nelerdir?

Green Card sonrası sağlık sigortası ücretleri, birçok farklı kritere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu kriterlerin ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

  • Kişilerin genel sağlık durumları,
  • Kronik hastalıkların olup olmaması,
  • Kişilerin riskli hasta grubunda yer alıp almamaları,
  • Düzenli kullanılması gereken ilaçların bulunup bulunmaması,
  • Tedavi için tercih edilen sağlık merkezi ve doktorların uyguladığı fiyat politikaları,
  • Sigara kullanma alışkanlığının bulunup bulunmaması,
  • Meslek hastalıklarının görülme ihtimaline karşılık çalışma hayatının sürdürüldüğü iş kolunun tanımlanmasıdır.

Genel sağlık durumu iyi olan ve riskli hasta grubunda bulunmayan kişilerin düşük fiyatlı sağlık sigortası seçeneklerinden yararlanmaları yeterli olmaktadır. Ancak bu durumda sigorta kapsamında bulunmayan her hizmet için hastane tarafından oluşturulan faturaların tamamının ödenmesi gerekmektedir.