Green Card Sahibi Olan Kişilerin Seyahat Özgürlükleri

Green Card başvurusu olumlu sonuçlanan ve Amerika’ya taşınma kararı veren kişilerin en geç 6 ay içerisinde ABD sınırları içerisine giriş yapmaları gerekmektedir. Bu sayede kişiler, ABD sınırları içerisinde sınırsız seyahat etme şansına sahip olmaktadır. Ancak farklı ülkelere seyahat etmek isteyen kişiler için bazı kısıtlayıcı prosedürler bulunmaktadır.

Green Card sonrası seyahat özgürlükleri, kişilerin vatandaşlık başvurusu yapıp yapmayacaklarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak 6 aydan daha kısa bir zaman zarfında sürdürülen Amerika dışı seyahatler için kişilere herhangi bir yaptırımda bulunulmamaktadır. Ancak 6 ayı geçen ve 12 aydan daha kısa süren seyahatler karşısında göçmenlerin farklı bir ülkeden vatandaşlık almaya çalışmadıklarını kanıtlamaları talep edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlık başvurusu yapma planları olan kişilerin seyahat sürelerini 6 aydan daha kısa tutmaları ve risklerden uzak durmaları tavsiye edilmektedir.

Green Card Sahibi Olan Kişiler Amerika’da Bulunmak Zorunda Mıdır?

Green Card sahibi olan kişiler, ABD sınırları içerisinde süresiz oturum ve çalışma hakları kazanmaktadır. Ancak vatandaşlık alınana kadar yasal göçmen statüsünde bulunan bu kişilerin uyması gereken bazı özel prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürler dahilinde ABD eyaletleri içerisinde yaşayan göçmenlerin 1 seneden daha uzun süre boyunca ülkeden ayrılmamaları şartı bulunmaktadır.

Green Card aracılığı ile ABD vatandaşlığı almak isteyen kişilerin ülkeye giriş yaptıktan sonraki ilk 2 sene boyunca farklı ülkelere uzun seyahatler yapmamaları tavsiye edilmektedir. Gezi amaçlı yapılan kısa süreli yolculuklar için herhangi bir zorluk yaşanmasa da 6 ayı geçen seyahatler karşısında kişilerin gerekli bildirimleri ve kanıtları paylaşmaları gerekmektedir. Seyahat amacının kanıtlamaması durumunda ise Green Card hakkının iptal edilmesi söz konusu olacaktır.

Green Card Kazandıktan Sonra Ne Kadar Süre Amerika’dan Uzakta Bulunulabilir?

Green Card kazandıktan sonrasında kişilerin en geç ilk 6 ay içerisinde ABD sınırları içerisine giriş yapmaları gerekmektedir. Bu süre zarfı boyunca seyahat gerçekleştirmemiş olan kişilerin hakları ise yasal olarak iptal edilmektedir. Bu nedenle Green Card tanımlandıktan sonrasında en fazla 6 ay ülkeden uzakta bulunulması mümkün olmaktadır.

Green Card kazandıktan sonrasında Amerika’ya giden kişilerin ilk 2 sene boyunca ülkeden ayrılmamaları tavsiye edilmektedir. Yasal olarak göçmenlerin 1 seneye kadar ülke dışında hakları bulunmaktadır. Ancak herhangi bir sorun ya da riskle karşılaşmamak adına ülke dışına yapılan seyahatlerin 6 aydan daha kısa bir sürede tamamlanması önerilmektedir. Aksi halde çeşitli kanıt belgeleri talep edilebilmektedir.

Yetkililer tarafından seyahat amacı ve süresi hakkında talep edilen kanıt belgelerinin sunulamaması, göçmen statüsünde olan kişilerin şüpheli duruma düşmesine neden olmaktadır. Bu durum ise vize ihlali olarak değerlendirilebilmekte ve kişilerin Green Card hakların mahrum bırakılması gibi prosedürler uygulanabilmektedir. Bu nedenle ABD vatandaşlığı alınana kadar seyahat planlamalarının 6 ay süreden uzun olmaması ve Amerika sınırlarından uzun süreliğine ayrılmaması büyük bir önem taşımaktadır.