Çifte Vatandaşlar Green Card’a Başvurabilir Mi?

Green Card başvuruları, her sene Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti yetkilileri tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde gerçekleştirilen bir programdır. Çeşitlilik Göçmen Vizesi grubu dahilinde ve belirli tarih aralıklarında toplanan başvurular, elektronik ortamda yapılan çekilişler ile sonuçlandırılmaktadır. Ancak kabul edilecek aday sayısı, her sene değişiklik göstermektedir.

Green Card kontenjanları, belirlenen ülkelerden son 5 sene içerisinde giden göçmen sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda her sene Green Card hakkı tanınmayan ülkeler dışındaki vatandaşlar arasından 50 bin göçmen kabul edilmektedir. Bu durum sonucunda çifte vatandaşların Green Card başvuruları sırasında hangi ülkeden sahip oldukları vatandaşlığı kullanacakları konusunda kafa karışıklığı meydana gelebilmektedir.

Çifte vatandaşlar için Green Card koşulları, diğer tüm ülke vatandaşları ile aynı kriterlere sahip olacak şekilde hazırlanmaktadır. Bu nedenle kişilerin başvuru sırasında izlemeleri gereken ilave yönergeler bulunmamaktadır. Ancak kura kabullerinin yapıldığı aşamalarda, kişilerin doğdukları ülke geçerli sayılmaktadır. Bu durum ise kontenjan değerlendirmeleri sırasında da doğum yeri olan ülkeden kabul edilecek vatandaş sayısı dahilinde değerlendirme yapılmasına neden olmaktadır.

Çifte Vatandaşlığı Olanlar Green Card’a Başvururken Nelere Dikkat Etmelidir?

Çifte vatandaşlığı olan kişiler, Green Card başvurusu yaparken izlemeleri gereken adımlar ve işaretlemeleri gereken seçenekler hakkında zaman zaman bazı kararsızlıklar yaşayabilmektedir. Bu durumların başında ise ikamet adresi, doğum yeri ve kontenjan değerlendirmesi gibi konular yer almaktadır. Formun hatalı şekilde doldurulması sonucunda ise başvuruların olumlu şekilde sonuçlanması mümkün olmamaktadır.

Çifte vatandaşlar tarafından Green Card başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken nokta, doğum yeri olan ülkenin ve ikamet adresinin bulunduğu ülkenin doğru şekilde belirtilmesidir. Aynı durum, Avrupa’da yaşayan çifte vatandaşlar için de geçerli bir kuraldır. Kişilerin yaşadıkları kafa karışıklığı sonucunda doğdukları ülke ya da ikamet adresleri konusunda hatalı bilgi vermeleri, vize mülakatı görüşmeleri sırasında yetkililerin çekimser kalmalarına yol açmaktadır. Bu durum sonucunda ise yapılan vize başvuruları olumsuz şekilde sonuçlanmaktadır.

Çifte Vatandaşlığı Olan Kişiler Green Card Kazanırsa Neler Yapmalıdırlar?

Çifte vatandaşlığı olan kişilerin Green Card kazanması halinde izlemeleri gereken adımlar, diğer tüm ülke vatandaşları ile aynı prosedürleri kapsamaktadır. Kura sonucunda kazanan kişiler, belirtilen il sınırları içerisinde bulunan ABD Konsolosluğu yetkilileri ile vize mülakatı gerçekleştirmek zorundadır. Konsolosluk bilgileri ise adayların hangi ülke kontenjanı dahilinde değerlendirildiklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Çifte vatandaşlar tarafından yapılan Green Card başvuruları sırasında adayların doğdukları ülke geçerli sayılmaktadır. Bu nedenle adaylar farklı bir ülkede ikamet etseler dahi, doğdukları ülkede görevlendirilmiş olan konsolosluğa gitmeleri ve mülakatlarını burada tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde kişilerin vize onayı almaları mümkün olmamaktadır. Green Card haklarından yararlanmak için izlemesi gereken adımlar konusunda kararsızlık yaşayan kişilerin ise mutlaka profesyonel hizmet sağlayan Green Card danışmanlık merkezi yetkililerine başvurmaları tavsiye edilmektedir.