Amerika Vize Reddi Gelirse Yapılması Gerekenler

Amerika Birleşik Devletleri için yapılan başvuruların yaklaşık olarak ⅔ oranında onaylandığı açıklanmıştır. Onaylanmayan başvuruların büyük bir çoğunluğu ise eksik ya da hatalı evraklar nedeniyle meydana gelmektedir. Vize onay ve red işlemleri, yalnızca ABD dış temsilcilik yetkilileri tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle vize red sebepleri arasında kişilerin şahsına yönelik herhangi bir kasıt bulunmamaktadır.

Vize reddi alan kişiler, bu karara yol açan mevcut uygunsuzluğu giderdikten sonrasında vize reddini gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğuna hitaben itiraz dilekçesi hazırlamalıdır. Bu dilekçenin değerlendirilmesi sonucunda karar yine değişmez ise temyiz yoluna başvurulması mümkündür. Bir diğer seçenek olarak kişilerin uygunsuzlukları giderdikten sonrasında bir kez daha vize başvurusu yapmasıdır. Ancak bu durum ilave maliyetlere neden olacağı için itiraz hakkının kullanılması tavsiye edilmektedir.

ABD Vize Reddi Sebepleri

ABD vize reddi, birçok sebebe bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Ancak temelde, geçici ve kalıcı uygunsuzluklar olmak üzere 2 sebep gösterilmektedir. Geçici uygunsuzluklar, kişilerin başvuru sürecinde yaptıkları hatalar sonucunda meydana gelen ve uygun şartları sağladıktan sonrasında itiraz etme hakkının sunulduğu durumları kapsamaktadır. Kalıcı uygunsuzluk durumunda ise kişilerin tekrar başvuru yapsalar dahi vize alabilme şansları oldukça düşüktür. Günümüzde en sık karşılaşılan ABD vize reddi sebepleri kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Finansal Uygunsuzluk: ABD vizesi almak için başvuru yapan kişiler, kalacakları süre boyunca yapacakları masrafların kendileri ya da sponsorları tarafından karşılanacağına dair delil sunmakla yükümlüdür. Bu kanıtın sunulamaması, yeterli tutarın hesaplarda olmaması ya da izahı yapılamayan tutarların hesapta olması durumlarında ise vize reddi kararı verilmektedir.
  • Formların Eksik ya da Hatalı Doldurulması: ABD vize başvuru formları arasında en önemlisi, her zaman için DS-160 formudur. Bu formun eksik ya da yanlış şekilde doldurulması, vize reddinin en sık karşılaşılan sebepleri arasındadır.
  • Paylaşılan Bilgilerin Hatalı ya da Eksik Olması: Kişilerin şahsi bilgileri hakkında yanıltıcı ya da yalan beyanda bulunmaları, doğrudan vize reddine yol açmaktadır. Maddi durum, ABD sınırları içerisinde tanınan kişiler ya da daha önceki dönemlerde ABD seyahati yapan ve ülkesine geri dönmeyen akrabalar gibi durumların bildirilmemesi vize başvurusunun reddedilmesi ile sonuçlanmaktadır.
  • Vize İhlali: Daha önceki dönemlerde alınan vize kurallarına uygunsuz hareketlerin sergilenmesi, vize süresi dolduktan sonrasında ülkeye geri dönüş yapılmaması ve benzeri durumları kapsamaktadır. Aynı zamanda 1. derece yakınların vize başvurularını da olumsuz etkileyen bir durumdur.
  • Öğrenci Vizesi Reddi: Öğrenci vizesi başvurusu sırasında kişilerin yeterli maddi duruma sahip olmaları durumunda dahi sponsor gösterilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartın yerine getirilmemesi sonucunda ise vize reddi verilmektedir. Aynı durum, dil okulu başvurularında inandırıcılık bulunmadığında da geçerli olmaktadır.

Vize reddi sonrası kişiler, red sebebine bağlı olarak uygun adımları izlemeli ve başvurularını uygun hale getirmelidir. Aksi halde vize alınması mümkün olmayacaktır.

Her Şeyim Uygun Olduğu Halde Neden Vize Reddi Yemiş Olabilirim?

Vize reddi kararı, yasal prosedürler dahilinde ve yetkili merciler tarafından verilmektedir. Bu nedenle tüm şartların karşılanması durumunda vize reddi verilmemektedir. Kişilerin başvuru evraklarına yanıt olarak sunulan mektupta, vize reddine yol açan uygunsuzluklar belirtilmektedir. Bu mektubun incelenmesi ile birlikte tüm sorulara yanıt alınması mümkün olmaktadır.

Tüm şartlar uygun olsa da vize reddi alan kişilerin yakınları arasında ABD’ye giden ve ülkesine geri dönmeyen kişilerin bulunması, yakınlardan birinin vize ihlali yapmış olması ya da benzeri durumların bulunması halinde başvuru onayı alınması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle sebebi belirlenemeyen vize reddi karşısında, vize danışmanlığı hizmeti sunan profesyonel firmalardan yardım alınması tavsiye edilmektedir. Haksız vize reddi durumunda ise kişilerin itiraz etme haklarından yararlanmaları gerekecektir.

ABD Vize Reddi Yenildiğinde İlk Ne Yapmak Gerekir?

Amerika vize reddi gelirse yapılması gerekenler arasında ilk adım, red kararı ile birlikte gönderilen mektubun incelenmesidir. Bu mektupta vizenin neden reddedildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Red sebebi evrakların eksik ya da hatalı olması ise en kısa süre içerisinde bu evrakların tamamlanması ve itiraz dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Aynı durum, diğer uygunsuzluklar için de geçerlidir.

İtiraz dilekçesi, resmi bir dille ve red kararını veren konsolosluğa hitaben yazılmalıdır. Burada önemli olan nokta ise itirazın red mektubunda belirtilen tarihe kadar yapılmasıdır. Aksi halde itiraz hakkı kaybedilecek ve kişilerin bir kez daha vize başvurusu yapmaları gerekecektir.

Vize Reddi Ne Zaman Silinir?

Vize reddi, konsolosluk sistemleri üzerinde 2 ila 5 seneye kadar görünürlüğünü korumaktadır. Bu durum, vize başvurusu sırasında verilen parmak izi bilgilerinin 5 sene geçerli olması ile doğrudan alakalıdır. Yani vize reddi silinmesi için gereken süre, istisnai durumlar haricinde 5 sene olarak belirlenmiştir.

Vize reddi, kişilerin tekrardan vize başvurusu yapmaları ya da yurt dışına çıkmalarına engel olan bir durum değildir. Doğru şekilde yönetilen bir başvuru süreci ile birlikte, kişilerin yeni başvuruları olumlu şekilde sonuçlanabilmektedir.