Vize Alma Sürecinde En Sık Yapılan Hatalar Nelerdir?

Vize alma süreci, oldukça karmaşık ve çok sayıda aşamadan meydana gelmektedir. Bu nedenle kişiler, hatalı uygulamalar yapma ya da süreci takip edememe gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Bu durum sonucunda ise vize başvuruları olumsuz sonuçlanmakta ve tüm süreç baştan başlatılmalıdır. Vize alma sürecinde en sık yapılan hatalar ise kısaca şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Vize mülakatına giderken hazırlık yapılmaması ve soruların yanıtlanamaması,
 • Kişilerin mülakatlar sırasında kendilerinden emin ve özgüvenli bir duruş sergilememeleri,
 • Mülakat sırasında gereğinden fazla özgüven sergilenmesi ve kişilerin aleyhine kullanılabilecek gereksiz detayların paylaşılması,
 • Evrak doldurma aşamaları sırasında gerçeklikten uzak ya da eksik bilgi paylaşımlarının yapılması,
 • Talep edilen evrakların eksik ya da hatalı şekilde teslim edilmesi,
 • Vize başvuru ücretinin yatırılmamış olması,
 • Evraklarda belirtilen ve mülakatta paylaşılan cevapların birbirleri ile tutarsızlık göstermesi,
 • Konsolosluk memurları ile herhangi bir sebepten dolayı tartışmaya girmek,
 • Yeterli İngilizce bilgisine sahip olunmaması ve etkili bir iletişimin kurulamaması,
 • Vize görüşmeleri sırasında sakin, yıkıcı, gergin ve net olmayan cümlelerin kurulmasıdır.

Kişiler, vize alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olarak başvuru sürecini daha etkili şekilde yönetme şansına sahip olmaktadır. Ancak en etkili sonuçların alınabilmesi için mutlaka profesyonel danışmanlık ve destek hizmetlerinden yardım alınması tavsiye edilmektedir.

Vize Alırken Öncelik Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vize alırken dikkat edilmesi gereken birçok detay bulunmaktadır. Bu detaylar hakkında bilgi sahibi olmak, vize reddi durumları ve olası gecikmelerin önüne geçmek adına büyük bir önem taşımaktadır. Vize alırken öncelik olarak dikkat edilmesi gerekenler ise kısaca şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Vize başvurularının daimi ikametin göründüğü lokasyondan ve başvuru sahibi tarafından bizzat yapılması,
 • Gidilecek olan ülke hükümeti tarafından belirlenen ekonomik duruma sahip olunması ve bu durumun belgelenebilmesi,
 • Süresi vize başvurusundan en az 6 ay öncesinde başlamış ve yıpranmamış olan bir pasaporta sahip olunması,
 • Vize mülakatı sırasında yetkili sorularının net ve doğru şekilde yanıtlanması,
 • Tüm evrakların eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması,
 • Aktif şekilde çalışıldığını kanıtlayan belgelerin sunulması,
 • Bakmakla yükümlü olunan kişileri geçindirecek maddi yeterlilik seviyesine sahip olunması,
 • Ülkeler tarafından talep edilen tüm harçların eksiksiz şekilde tamamlanmasıdır.

Vize başvuruları sırasında önceliklere özen göstermek ve ülkeye giriş yapıldıktan sonrasında vize türünün sağladığı izinlere uygun şekilde hareket etmek büyük bir önem taşımaktadır. Vize ihlalinin yapılması ise para cezaları ya da ülkeye giriş yasakları gibi istenmeyen durumlara yol açmaktadır.

Hangi Durumlarda Vize Verilmez?

Vize başvuruları, ülke sınırları içerisine giriş yapabilmek ve belirli haklardan yararlanabilmek adına geçerli olan izinleri almayı sağlamaktadır. Ancak yapılan tüm başvurular olumlu şekilde sonuçlanmamaktadır. Yapılan araştırmalar, günümüzde yapılan vize başvurularının yalnızca ⅔ oranında olumlu sonuçlandığı kanıtlamıştır. Vize reddine yol açan durumların ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • Vize mülakatı sırasında konsolosluk görevlisinin, kişinin ikamet ettiği ülkeye geri dönmesi konusunda ikna olmaması,
 • Geçmiş dönemlerde olumsuz sonuçlanan vize başvurularının bulunması ve aranan şartların iyileştirilmemiş olması,
 • Seyahat sırasında gerçekleştirilecek olan ulaşım ya da konaklama gibi planlamaların belgelenememesi,
 • Kişilerin işsiz olması ya da sosyal güvencelerinin bulunmaması,
 • Kişilerin bakmakla yükümlü oldukları kişileri geçindirecek maddi yeterliliğe sahip olmamaları,
 • Sabit gelir ve sahip olunan mülklerin belgelenememesi,
 • Hazırlanan evrakların eksik olması,
 • Formları doldururken hatalı ve yalan beyanlarda bulunulması,
 • Geçmiş dönemlerde yapılan seyahatler sırasında olumsuz olayların yaşanmış olması,
 • Geçmiş dönemlerde vize ihlali yapılmış olması,
 • Güncel banka hesap hareketlerinin belgelenememesi,
 • Geçmiş dönemlerde yurt dışı seyahati yapan ve ikamet ettikleri ülkelere geri dönmeyen yakınların bulunması,
 • Başvuru sahibinin giriş yapmasını yasaklamış ülkelerin bulunmasıdır.

Evraklarda yaşanan sorunlar nedeniyle vize reddi sonucu alan kişiler tekrardan başvuru yapabilmektedir. Bu sayede vize alınması mümkün hale gelebilmektedir. Ancak vize ihlali ve ülke şartlarının sağlanamaması gibi durumlar sonucunda tekrarlanan vize başvuruları da olumsuz sonuçlanacaktır.

Destek Almadan Başarılı Vize Başvurusu Yapılabilir Mi?

Vize başvuru desteği almadan başvuru yapılması mümkündür. Ancak başvuru süreci karmaşık ve çok aşamalı olduğu için kişiler ret cevaplarıyla karşılaşabilmektedir. Bu durumu önlemek ve tüm süreci profesyonel şekilde yürütebilmek için danışmanlık ve destek hizmetlerinin alınması büyük bir önem taşımaktadır. Bu sayede en uygun vize türünün belirlenmesi, ret cevabını engellemek için gereken önlemlerin alınması, tüm evrakların doğru şekilde hazırlanması ve mümkün olan en kısa süre içerisinde olumlu yanıtların alınması mümkün olmaktadır. DVprogram ailesinin uzman kadrosu, tüm vize işlemleri için en kaliteli hizmetleri sunmaktadır.